Tantestület

Gedő Attila
Gedő Attila
c. esperes
püspöki biztos, hitoktató
főiskola
Turzáné Papp Erika
Turzáné Papp Erika
igazgató
magyar nyelv és irodalom
egyetem, szakvizsga minősített mesterpedagógus
Bolf József
Bolf József
igazgatóhelyettes
informatika, fizika, matematika
egyetem, szakvizsga, minősített mesterpedagógus
Horváth Zsuzsanna
Horváth Zsuzsanna
reál munkaközösség-vezető
matematika, kémia
egyetem, szakvizsga, minősített mesterpedagógus
Orbánné Hancz Ágnes Katalin
Orbánné Hancz Ágnes Katalin
humán munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom
egyetem, szakvizsga, minősített mesterpedagógus, szaktanácsadó
Ádám Árpád
Ádám Árpád
fizika
egyetem
Bagó Orsolya
Bagó Orsolya
matematika
egyetem, minősített pedagógus
Dóbiás Anikó
Dóbiás Anikó
könyvtár
egyetem
Dudás Magdolna
Dudás Magdolna
angol nyelv
főiskola
Farkas Patrik Márk
Farkas Patrik Márk
ének-zene, hittan
egyetem, gyakornok
Kaposvölgyi Attila
Kaposvölgyi Attila
testnevelés
egyetem
Kelecsényi Judit Rita
Kelecsényi Judit Rita
angol nyelv, francia nyelv
egyetem
Kiss Attila Lajos
Kiss Attila Lajos
német nyelv
egyetem, szakvizsga, minősített pedagógus
Kövesiné Nagy Veronika
Kövesiné Nagy Veronika
matematika, fizika
egyetem, szakvizsga, minősített pedagógus
Koza-Kovács Zsófia
Koza-Kovács Zsófia
vizuális kultúra
egyetem, minősített pedagógus
Kusnyár Brigitta
Kusnyár Brigitta
digitális kultúra
egyetem
Lukovics Katalin
Lukovics Katalin
biológia
egyetem
Dr. Muhárné Jurbán Éva
Dr. Muhárné Jurbán Éva
testnevelés, földrajz
egyetem, minősített pedagógus
Schweininger Anita
Schweininger Anita
német nyelv, olasz nyelv
egyetem, szakvizsga, minősített mesterpedagógus, szaktanácsadó
Dr. Sopowné Balogh Elvira
Dr. Sopowné Balogh Elvira
biológia
egyetem
Stark Mónika
Stark Mónika
természetismeret, biológia, német nyelv
egyetem, minősített pedagógus
Szentkirályi Zsuzsanna
Szentkirályi Zsuzsanna
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv
egyetem
Tariné Pethes Nóra
Tariné Pethes Nóra
magyar nyelv és irodalom, történelem
egyetem
Ugrits András
Ugrits András
magyar nyelv és irodalom, történelem
egyetem
Varga Istvánné
Varga Istvánné
földrajz
egyetem
Vasasné Varga Krisztina Filoméla
Vasasné Varga Krisztina Filoméla
hittanár-nevelőtanár
egyetem