KERESZTÚT

Második alkalommal választottuk Tatát helyszínül, hogy a Kálvária dombon végig járjuk Jézus keresztútját. A stációkat hetedikes diáktársaink olvasták fel iskolatársaiknak, hozzágondolva és fűzve a mai ember számára is fontos üzenetet, gondolatokat. Bár az időjárás elég hűvös és szeles volt, a közös együttlét, a lelki töltődés mindenki számára meghatározó és felemelő volt.

HÚSVÉT

A feltámadást dicsőítő húsvétot hosszú felkészülés előzi meg, testben és lélekben. A negyven napos böjt és a lelki gyakorlatok mellett a környezetünk, a természet megújulása is ebben segít. Kedden, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon közös ünnepi szentmisén vettünk részt, megemlékezvén Jézus Krisztus keresztre feszítéséről és kínszenvedéséről. A misét megelőző héten 2 alkalommal lehetőséget biztosítottunk a szentgyónásra. A keresztútjárásra a felsőgallai Kálvárián sok család kísérte el Attila atyát. Az iskolában a húsvéti hagyományokat is felelevenítettük, népi locsolóverseket olvastunk, s a nagyobbak igyekeztek néhány finom sütemény receptjét is megtanulni, hogy a locsolókat saját készítésű finomsággal is meglephessék.

KÖLTÉSZET NAPJA

Sok éve hagyomány már, hogy fiatalon elhunyt költőnk, József Attila születésnapján egy pillanatra a versekre, az irodalomra fordítjuk figyelmünket. Ezt tesszük mi is Bíró Ildikó tanárnő irányításával. Idén különleges módon ünnepeltünk. A földszinti aulában olvasósarkot rendeztünk be, ahol a szünetekben és a szabadidőben bárki leülhetett a fotelba olvasgatni, a saját maga által írt verset pedig a paravánra lehetett kitűzni. Ezen a napon vendégeket is fogadtunk. Az iskolai kápolnában összegyűlve a Nemzeti Színház 3 művésze adott nekünk elő verseket.

EHM TÖRTÉNELEM VERSENY

Iskolánk idén is meghirdette a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő intézmények tanulói számára történelemversenyét. A komoly szellemi viadal minden esztendőben azonos témaköre az Árpád-ház története, s ugyancsak hagyományos elem az egyháztörténet. A hat fordulóból álló vetélkedő valamennyi feladatsora komplex tudást, gyors és pontos feladatmegoldást igényelt. A rendkívül változatos feladatok között volt keresztrejtvény, komoly forrásismeretet feltételező idézetek felismerése, lyukas szöveg, fogalmak pontos, szakszerű meghatározása és totó is, de nem hiányozhattak a térképhasználati ismereteket igénylő próbák sem. A hosszú megmérettetést követően ebéddel láttuk vendégül a versenyzőket.

2. CSENGŐSZÓ

Az áprilisi általános iskolai beíratás előtt megtartottuk második CSENGŐSZÓ rendezvényünket, melyen lehetőségük volt az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek közvetlenül információkhoz jutni a nálunk folyó munkáról. De mivel az iskolaválasztás fontos szereplője maga az elsőbe készülő gyermek, ezért ilyenkor rájuk is gondolunk. Amíg az anyukák és apukák az intézményvezető tájékoztatóját hallgatták vagy esetleges kérdéseikre kaptak választ, addig az apróságokat egy kis sport és kézműves foglalkozással szórakoztattuk. Az érdeklődés e második rendezvényünkön is nagy volt. Reméljük mindenki hozzájutott a kívánt információkhoz és segítségére lehettünk e nehéz döntés meghozatalában.

CSENGŐSZÓ

Péntek délután, miután diákjaink hazatértek hétvégi pihenőjükre, újra benépesült iskolánk. A leendő elsősöket és szüleiket vártuk egy kis ismerkedésre, tájékozódásra. Az érkező apróságokat a tanító nénik üdvözölték, majd Turzáné Papp Erika köszöntötte az egybegyűlteket a kápolnában. Ezután kettévált a vendégsereg. Az apróságok a tanító nénik társaságában indultak el, hogy sportvetélkedőn és kézműves foglalkozáson töltsék hasznosan az időt, míg szüleik az igazgatónő segítségével virtuális séta során ismerhették meg az iskola épületét. Gyorsan elröppent a másfél óra. A vidám, de kissé fáradt csöppségeket egy kis üdítővel kínáltuk hazaindulás előtt, s bíztattuk, hogy nézzenek be hozzánk

április 5-én, a 2. Csengőszó rendezvényünkre.

ALSÓS FARSANG

Az alsós farsangi bálon több mint száz látványos és ötletes jelmezbe öltöztetett gyermek felvonulásában gyönyörködhetett a tornateremben összegyűlt népes szülői, rokoni sereg. A sok egyéni ötlet mellett, néhány remek csoportos beöltözést is láthattunk. Nehéz volt a zsűri dolga. Míg ők visszavonultak, aki megéhezett, megszomjazott a büfében ízletes szendvicsekből, süteményekből választhatott. Lelkes anyukák és apukák segédkeztek órákon át a bál előtt és alatt a „bőségasztal” létrehozásában és a kiszolgálásban. Ezúton is köszönjük nekik. S természetesen nem maradhatott el a nap végén a táncház sem, ahol 1 órán át roptuk a táncot.

OVISOK LÁTOGATÁSA

Nagy izgalomban teltek a hét elején napjaink. Hétfőn, kedden és szerdán 10 órától betekinthettek iskolai életünkbe azok az apróságok, akik szeptembertől már iskolásnak vallhatják magukat, talán éppen „szentmargitosnak”. A tanító nénik segítségével kipróbálhatták milyen érzés kisdiáknak lenni. Az izgatott és kíváncsi pindurkákat ezekre az órákra az óvó nénik kísérték el, de várunk vissza mindenkit a szülőkkel együtt a márciusi és áprilisi Csengőszó rendezvényeinkre.

Találkozzunk március 1-jén és április 5-én, pénteken 16 órakor!

FELSŐS FARSANG

Sportos stílus. E jelszó jegyében zajlott idén a felsős farsang. Tanárok és diákok egyaránt ilyen ruhába igyekeztek bújni ezen a délutánon és estén. Persze a jelmezek sem maradtak el, farsangról lévén szó. Minden évfolyam képviseltette magát csoportosan. Azért akadtak bátor egyéni jelmezesek is. A jó hangulatú este nagy részét természetesen a zene és a tánc töltötte ki. S mivel a tombolahúzás sem maradt el, remélhetőleg mindenki elégedetten, apró ajándékokkal gazdagodva térhetett haza.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22. a Himnusz születésnapja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunk megírását. Néhány éve ezt a napot a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. Iskolánkban sem feledkeztünk meg a méltó megemlékezésről. Színjátszósaink Bíró Ildikó tanárnő felkészítésével Kölcseyre és a magyar nyelv szépségeire igyekeztek ráirányítani figyelmünket a gyönyörű idézetcsokorral, versrészletekkel. Kovács Zsófia karvezető irányításával nemzeti kultúránk másik ékkövét, a dalt, a zenét varázsolta elénk az iskolai énekkar. A csodálatos gyermekhangok után szemet gyönyörködtető volt népi kultúránk ápolását bemutató néptánccsoportjaink rövid műsora. Ezen a napon kerítettünk alkalmat az első félév eredményhirdetésére. Felolvastuk azon tanulóink nevét, akik iskolánk hírnevét öregbítették a különböző versenyeken való eredményes részvételükkel.

SZENT MARGIT ÜNNEPE

Iskolánk névadójára, Szent Margitra emlékezve telt január harmadik hete nálunk. Idén vendég atyát fogadtunk ezen a szép napon, aki példabeszédében kiemelte a tisztaság, az önfeláldozás és önzetlenség fontosságát, s röviden felidézte Margit rövid életének főbb állomásait. A szent életű királylány egész életét a vezeklésnek szentelte. 1254-ben, huszonnyolc éves korában halt meg. Halála után közel 700 évvel, 1943-ban szentté avatták. Legendás életének jelképévé vált a liliom. Az ötödik osztályosok hittan órákon felkészültek egy szent Margit életét bemutató rövid színjátékkal is, mely még közelebb hozta tanulóinkhoz iskolánk névadóját.