Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított előadássorozatot az iskolákban, „Nyitott Bíróság” címmel. A kezdeményezés mottója: "Attól félsz, amit nem ismersz." A szervezők szerint minél többet tudnak az igazságszolgáltatásról az odafordulók, annál inkább elfogadják és tisztelik döntéseit, annál nagyobb a bizalom a bíróságokban. A hivatal által elindított program keretében a diákok osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok igazgatásáról, a perbeli jogokról és kötelezettségekről. Iskolánkban dr. Csorba Zsolt a Törvényszék elnöke tartott előadást a nyolcadikosoknak, melyben az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetett a fiatalkori áldozattá válás, illetve a fiatalkorú bűnözés, az internetes bűncselekmények kérdéseire.