VÁROSI TÖRTÉNELEM VERSENY

Hagyományosan András napjához legközelebb eső pénteken, november 27-én tartottuk meg ebben a tanévben is a városi iskoláknak meghirdetett történelem versenyünket. A 6 fordulóból álló versenyben sokoldalú tudásról kellett számot adniuk a versenyzőknek, melyhez a változatos feladatokat Bagó Attila tanár úr állította össze. A két órás komoly munka után az eredményekre várva süteménnyel és teával kínáltuk megfáradt vendégeinket. A végső küzdelemben bár iskolánk 2 csapata derekasan helyt állt, mégsem állhatott a dobogóra, mivel a mi szabályaink szerint a helyiek mindig „versenyen kívül” mérkőznek. Így az első és második helyet a Vácisok érdemelték ki, míg a harmadik hellyel a megosztva a Széchenyi és Kodály iskolások térhettek büszkén haza. Jövőre újra várunk mindenkit!

NYELVI DÉLUTÁN

Ötödik alkalommal szerveztük meg nyelvi délután programunkat. Iskolánkban 3. osztálytól kezdődően tanulhatnak a gyermekek idegen nyelvet. Az angol és a német nyelvek közül választhatnak, melyeket kiscsoportos oktatás keretein belül sajátíthatnak el. Az órákon természetesen a nyelv oktatására fordítunk elsődlegesen gondot, ezért kerestünk alkalmat arra, hogy a nyelvekhez kapcsolódó más ismeretekre is felhívhassuk diákjaink figyelmét. Tréfás, játékos vetélkedőt szerveztünk az érdeklődőknek. Kitűnő hangulatban, sok új élménnyel és ismerettel gazdagodva telt el ez a délután is.

SZENT ERZSÉBET ÜNNEPE

Szerdán reggel ünnepi szentmisével kezdtük a napot. Attila atya példabeszédében kiemelte a szeretet és megértés, az önfeláldozás és önzetlenség fontosságát, s röviden felidézte Erzsébet rövid életének főbb állomásait. Erzsébet Magyarországon született, Sárospatakon. Atyja II. András magyar király, anyja a merániai Gertrúd volt, aki a Bánk bán című opera egyik fő alakja. Erzsébetet már négy éves korában eljegyezték Lajossal, Türingia leendő grófjával. Lajos szülei, Hermann gróf és Zsófia grófnő nagy gonddal nevelgette a még gyermekként a wartburgi várba érkező kis királylányt. Lajossal kötött házasságából 3 gyermeke született. Egész életét a szegények és elesettek megsegítésének szentelte. 1231 novemberében megbetegedett. Elajándékozta a még meglévő holmiját, s vigasztalta a mellette lévő nővéreket. 16-án éjfél körül halt meg. Marburgban temették el, s már négy évvel halála után, 1235-ben szentté avatták. Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba, november 19-re, a temetése napjára. Legendás életének jelképévé vált a rózsa, melyet a nyolcadikosok által előadott Erzsébet oratóriumban is láthattunk. Hagyomány szerint iskolánk végzősei elevenítik meg diáktársaik előtt a szentté avatott magyar királylány életét. Az előadás után minden tanulónk kapott egy Erzsébet cipócskát, olyan kis kenyérkét, melyet a jóságos királylány a kötényéből az éhező szegényeknek osztogatott.

ANYANYELVI HÉT ÉS VERSENY

1844. november 13-án V. Ferdinánd szentesítette a II. törvénycikket, ezzel hivatalossá téve a magyar nyelvet hazánkban. Ma már természetesnek vesszük, hogy minden magyar gyermek magyarul szólalhat meg, írhat és olvashat a magyar iskolákban, de a törvény megalkotása előtt nem volt ez így. E törvény megszületését ünnepeltük mi is november második hetében, melynek jelentőségére igazgatónőnk, Turzáné Papp Erika tért ki versenyértékelő beszédében, ráirányítva a tanulók figyelmét a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját képező magyar nyelv fontosságára. Az alsóbb évfolyamosok a magyar nyelv használatában, a helyes – és szépírásban, a kifejező olvasásban jeleskedtek a magyar nyelv napja alkalmából megrendezett anyanyelvi héten. Írtak és olvastak az anyanyelvünkön, a most még csak a betűkkel ismerkedő elsősöktől, a legkisebbektől kezdve, a nagyobbacska negyedikesekig bezárólag. Minden osztályban a legszebben, leghelyesebben írók, olvasók oklevéllel gazdagodtak, s munkájukkal a többiek elé követendő példaként álltak ki.

OVIS SPORTVETÉLKEDŐ

Több éves hagyomány nálunk, hogy az ősz folyamán egy vidám sportvetélkedőn látjuk vendégül az iskolába készülő apróságokat. Kb. 150 izgatott gyermek és kísérőik jöttek el hozzánk, hogy összemérjék ügyességüket, gyorsaságukat. A bemelegítő közös torna után felálltak a csapatok a terem két oldalán egymással szemben és elkezdődött a közel egy órás vetélkedés az érmekért és a kupáért, de elsősorban természetesen a mozgás öröméért. A feladatok között szerepelt labdaváltó, babzsák cipelő, padon kúszó, karikákban szökdelő versenyszám is. Mindenki nagyon komolyan vette a dolgát, s bizony a versenybíráknak nem volt egyszerű dolguk, hiszen gyakran fej-fej mellett futottak be a csapatkapitányok. Az öt versenyszám végén kissé fáradtan, de rendkívül izgatottan várták a gyerekek és a felnőttek egyaránt a végeredményt. Ezen a délelőttön a Szent Erzsébet ovisok vihették haza a kupát és szépen csillogó aranyérmeket. Természetesen senki nem ment haza üres kézzel, hiszen a dobogóról lemaradt picurkáknak is került 1-1 emlékérem a nyakukba, és Sport szelet is mindenkinek jutott, a jól végzett munka jutalmaként. Öröm volt látni a csillogó szemeket és kipirult pofikat. Bízunk benne, hogy a mozgás öröme és szeretete egész életükben kiemelt fontosságú lesz majd.

MÁRTON NAP

Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Iskolánkban a kézműves szakkör tagjai eköré a népszokás köré szervezték a délutáni foglalkozást Prieglné Pásztor-Turák Szilvia tanítónő irányításával. Készültek papírból libák, melyek azóta az aulát díszítik vidáman repkedve a lámpatestek körül. Sült almák illatoztak a tankonyhánkon, miközben szorgos kezek kenték a libazsíros kenyereket és bátor lányok pucolták, szeletelték hozzá a lilahagymát. Vidám, önfeledt délután volt ez egy szürke novemberi napon.

VÉRADÁS

Ha vért adsz, életet mentesz. Mégpedig 3 életet. Egy véradás alkalmával ugyanis ennyi életmentő segítség érkezik. Évente kétszer, ősszel és tavasszal adunk lehetőséget a véradó munkatársainak, hogy iskolánkba kitelepülve önzetlen segítségre bíztassák embertársainkat. Mi is igyekszünk a magunk részéről hozzájárulni e nemes kezdeményezéshez. Diákjainkat és szüleiket buzdítjuk, minél több ismerősük „beszervezésére”. Most is sikerült sok önzetlen embert megnyerni e nemes célra. Örömmel láttuk, hogy a régiek mellett új jelentkezők is voltak. A résztvevő önkénteseknek köszönet az önfeláldozásért.

MARIAZELLI ZARÁNDOKLAT

A tatabányai Szent Margit és a bicskei Szent László Iskola tantestületének tagjai és hozzátartozói Gedő Attila püspöki biztos vezetésével Ausztriába utaztak, hogy ellátogassanak a híres zarándokhelyre Mariazellbe. Útközben megálltunk Heiligenkreuzban, ahol a szemerkélő eső ellenére megtekintettük az apátság ciszterci kolostorát, mely közel 1000 éve működik. Úti célunkat elérve végigkövettük Krisztus keresztre feszítésének útját a Kálváriahegyen lévő stációk segítségével, majd megtekintettük a híres mechanikus betlehemet, amely egyedülálló módon 130 mozgó figurával mutat be 12 újtestamentumi jelenetet. A nap zárásaként Attila atya szent misével adott hálát a híres, fából készült Mária kegyszobornál az utazásért. Ministránsként két tanítványa, Maschek Bálint és Botond segédkezett neki. Csodálatos élményekkel gazdagodva, lelkileg feltöltődve tértünk haza.

EGÉSZSÉG DÉLUTÁN

Napjainkban egyre több szó esik az egészséges táplálkozásról, életmódról, a lelki egészségről. Az oktatási reformok során a mozgás mellett (mindennapos testnevelés bevezetése) igyekeznek a diákok étkeztetésére is nagyobb gondot fordítani. Sokat hallunk a menzák étrendjének átalakításáról, az iskolai büfék kínálatának megváltoztatásáról, az iskolagyümölcs programról. Mindezek a mi iskolánkban is megjelennek napi szinten. Emellett azonban az osztályfőnöki órákon, környezetismeret, természetismeret és biológia órákon is előkerül a téma. A téma, amiről nemcsak beszélni érdemes, hanem kézzel foghatóvá tenni, a diákokkal együtt cselekedve megélni. Erre vállalkoztunk péntek délután az iskolai védőnő bevonásával. Az érdeklődők megtanulhatták a gyors segítségnyújtás alapvető lépéseit. Az újraélesztés és a stabil oldalfekvés sok helyzetben életet menthet, s nem árt, ha ezt minél többen ismerik. Természetesen az egészséges ételek, alapanyagok is „terítéken” voltak ezen a délutánon.

RÖPÜLJ PÁVA

Hétfőn reggel a heti programok és események kihirdetése mellett egy fontos hétvégi eseményre is visszautalt az igazgatónő. A Rózsabimbó énekegyüttes nagyon szép eredményt ért el azzal, hogy bejutott a zsűri által legjobbnak minősített 48 közé és ott lehetett a "Fölszállott a páva" színpadán élő adásban. Ezt szerettük volna mi is megköszönni az apró lánykáknak, Bereznai Pankának, Hadobás Zorkának, Stein Tündének és Sárossi Boglárkának. GRATULÁLUNK ÉS KÖSZÖNJÜK, hogy ilyen magas színvonalon képviseltétek a Forgórózsa Népművészeti Központot és iskolánkat!

LÁNY KÉZILABDA

Egy hónappal a fiú kézilabda körmérkőzések után, a lányok között zajlott izgalmas küzdelem iskolánk tornatermében. A fiúk lelkesen szurkoltak osztálytársnőiknek, még taktikai tanácsokkal is segítették játékukat. Az egy órás küzdelem végén a legnagyobbak, a nyolcadikosok bizonyultak a legsikeresebbnek, s közülük került ki a gólkirálynő is, Pauli Krisztina személyében.