Az egyházmegye összes oktatási intézménye képviselteti magát a tanévet megnyitó ünnepélyes püspöki szentmisén. Iskolánk 40 jó tanuló, jó közösségi munkát végző diákkal és 7 pedagógussal érkezett csütörtök délután Székesfehérvárra. A meleg ellenére remek hangulatban telt az utazás, s enyhítendő a hőséget fagylalttal kedveskedtünk a gyerekeknek. Az évnyitó szentmise kezdetén a megyés püspök köszöntötte az egyházmegye fenntartásában működő és a szerzetesrendek által működtetett oktatási intézmények képviselőit és Böjte Csaba atya Szent Imre Iskolaházának növendékeit. Spányi Antal az ünnepi szentmisében kiemelte, hogy az oktatási intézmények egy közösséget alkotnak, amely komoly lelki és szellemi erő az egész egyházmegyének. Fontos szerepet töltenek be Isten örömhírének terjesztésében, a világban való küldetésünk beteljesítésében. „Mindannyian képesek vagytok végigjárni az előttetek álló feladatokkal teli tanévet, emberi erőfeszítéseket tenni a jó eredmények érdekében. Isten jelenléte azonban többletet ad a mindennapokban. Építsétek be életetekbe az imát, mert átsegít majd benneteket a nehézségeken. Éljétek át az apostolok tapasztalatát, akik Pünkösd után új szemlélettel indultak tovább, a Lélek örömében végezték munkájukat, szolgálatukat!” - hangzott el a püspök beszédében. A mise után abban a szerencsében volt részünk, hogy a székesegyház előtt néhány szót személyesen is válthattunk vele. Püspök úr jó munkát és eredményes, vidám tanévet kívánt nekünk.