Diák alkotói pályázat Görgényi István emlékére

Iskolánkból 5 tanuló részesült díjazásban a tatabányai Sárberki Általános Iskola telephelye Móra Ferenc Általános Iskola képzőművészeti pályázatán.
  • Hadobás Zorka Hanga 1. helyezett
  • Ambrus Réka 3. helyezett
  • Ribáry Mátyás
  • Gajdácsi Áron
  • Kozák Kristóf
Alsó tagozatban a téma a tájkép volt, a felső tagozatos kategóriában pedig a portré, tájkép és az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az alkotás, a rajzolás örömet nyújt gyerekeinknek, nekünk felnőtteknek pedig a gyerekrajzok nézegetése nyújt maradandó élményeket

CIRKUSZLÁTOGATÁS

Bíró Ildikó tanárnő vezetésével az őszi szünet első napján egy több mint 50 fős vidám csapat indult útnak a családi ebéd elfogyasztása után, hogy Budapestre kiránduljon. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk és az eső megállíthatatlanul esett, de autóbuszos városnéző sétánkat így is megtartottuk. Sőt az égiekkel dacolva a Parlamentnél az esernyők védelme alatt megnéztük az őrségváltást, majd izgalmas és felejthetetlen két és fél órát töltöttünk el a Fővárosi Nagycirkuszban. Hazafelé az esti díszvilágításban pompázó város kápráztatott el minket. Tartalmas és élménydús napot tudhattunk magunk mögött.

ISTVÁN ATYA

Spányi Antal megyéspüspök iskolánk hitoktatóját, István atyát másik szolgálati helyre nevezte ki. Az őszi szünet előtti utolsó általa tartott iskolai szentmisén köszöntünk el tőle és kívántunk neki kitartást, egészséget áldozatos munkájához, melyet a mi közösségünkben is oly nagy odaadással végzett.

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékeztünk a Forradalomra és a Köztársaság kikiáltására. Sok évvel az 1956-os események után még mindig kell, hogy találjunk valamit, ami ma is erősít minket. Ezért fontos, hogy őrizzük az emlékeket és még fontosabb, hogy továbbadjuk az újabb generációknak. Nagy jelentőségű minden tanévben ez az őszi ünnepünk. Nyolcadikos diákjaink, akik korban talán a legfogékonyabbak erre az időszakra, s életkorban sem sokkal térnek el az akkori forradalmi ifjúságtól nagy lelkesedéssel és beleéléssel igyekeztek visszaadni a nap hangulatát. Nem könnyű a XXI. század gyerekével megértetni a fél évszázaddal korábbi élet keserűségét, jogfosztottságát, félelmeit. Ma, amikor minden nyitott, végtelenek a lehetőségek, nincsenek országhatárok, ez már szinte megmagyarázhatatlan. Délután a Margit mozi vetítésén az 56 csepp vér című film közös megnézésével zártuk az őszi szünet előtti utolsó tanítási napot.

HATÁRTALANUL PROJEKT NAP

Néhány éve lehetőség van arra, hogy magyarországi diákok határon túli magyarlakta területekre látogassanak egy pályázat útján elnyerhető komoly összegű támogatás segítségével. Az idei tanévben is pályáztunk, s hetedikes diákjaink a bicskei tagintézménnyel közösen 4 felejthetetlen napot töltöttek el a Vajdaságban. Visszaérkezve a szünetekben sokat beszélgettek az ottani élményeikről, tapasztalataikról. Ez azonban kevésnek bizonyult, ezért lehetőséget biztosítottunk egy hosszabb élménybeszámoló megtartására is. A hetedikes utazók házigazdaként kalauzolták végig diáktársaikat a forgószínpadszerűen kialakított helyszíneken, ahol a négy nap képes beszámolóját nézhették meg a tanulók paravánon elhelyezett képkiállításon és vetítéses formában. Bíró Ildikó tanárnő előadásában Wass Albert Üzenet haza című versét hallgatták meg, majd történelmi dokumentumok segítségével felidézték a határok átrendezése után kialakult területi elhelyezkedést és annak következményeit. A nap zárásaként egy vetélkedőn dőlt el, melyik csapat gyűjtötte és raktározta el az emlékezetében a legtöbb információt. Az ehhez kapcsolódó feladatsor javításában és értékelésében újra fontos szerepet kaptak a nap házigazdái, a hetedikesek. Biztosak vagyunk benne, hogy ezzel a projekt nappal nagyon sok értékes tudáshoz sikerült juttatni tanulóinkat.

EGYMILLIÓ GYERMEK IMÁJA

Egy Caracasban született kezdeményezés 2005 óta arra hívja a gyermekeket, hogy október 18-án a világ minden táján együtt imádkozzanak a családok, az országok és az egész világ egységéért és békéjéért. II. János Pál pápa e szavakkal ajánlja a rózsafüzért: „Hiszek ezen ima hatásában, mint a családokban és a világon meglevő béke forrásában.” Pio atya pedig így fogalmaz: „Képzeljük csak el, mennyire megváltozna a világ, ha egymillió gyermek imádkozná a rózsafüzért!” Október 18-án 9 órakor iskolánk kápolnájában imádkoztunk mi is egytized rózsafüzért, csatlakozva az egész világot átölelő imalánchoz. Ez a hónap a rózsafüzér hónapja, ezért a kápolnában mi már hetek óta együtt imádkozunk hétfőn egy-egy tizedet. Kicsik és nagyok egyaránt szívesen vállalják az előimádkozó szerepét. Adja Isten, hogy a tiszta gyermeki lelkek imádságos hite jobbá tegye a világot!

ÓVÓNÉNIK LÁTOGATÁSA

Minden tanévben a legnehezebb, de egyben a legizgalmasabb feladat az elsős tanító néniknek jut. Így érezte ezt idén is Andrea néni és Andi néni, amikor szeptember első napjaiban az aggódó szülők rájuk bízták a 32 fős csapat összeszoktatását, nevelését, oktatását. Az elmúlt néhány hét alatt látványos haladást értek el, s ezt megmutatandó tartottak nyílt órát október 14-én az érdeklődő családtagok számára. De az apróságok iskolássá érésében nem csak nekik van nagy szerepük, hanem az útra indító intézményeknek, nevezetesen az óvodáknak is. Éppen ezért minden évben lehetőséget biztosítunk az óvó néniknek, hogy kis neveltjeik első lépéseit a tudás birodalmában személyesen is megtekinthessék. Nagy örömünkre, élnek a meghívással és szép számmal megtisztelnek minket és elsőseinket. Az óra megtekintése után hasznos szakmai megbeszélés zajlik még a csemetékről a tanító nénik jelenlegi és az óvó nénik korábbi tapasztalatainak összevetésével. Fontos, hogy az óvoda és az iskola szorosan együttműködve élje mindennapjait, hiszen a cél és a hozzá vezető út közös. Boldog, kiegyensúlyozott, értelmes gyermekek nevelése.

EHETŐ SZOBROK

Alsó tagozatosaink vidám kiállítással örvendeztettek meg mindnyájunkat. Ősszel érő termésekből, gyümölcsökből, zöldségekből faragtak szebbnél szebb szobrokat szüleik, tanítóik segítségével. Rendkívüli fantáziáról, kreativitásról, kézügyességről tesznek tanúbizonyságot az elkészült alkotások. Nagy sikert aratott az „ISKOLA HŐSZIGETELÉSE”, a padlizsánból, sütőtökből, szőlőből, uborkából megálmodott és elkészített alkotások és remekművek. A szobrok romlandóságukból adódóan kb. 1 hétig voltak megtekinthetők iskolánk aulájában. Aki lemaradt a személyes „találkozóról” a képtárban tekintheti meg a szemnek, szájnak tetsző szépségeket.

SAKKBAJNOKSÁG

Köztudott, hogy a sakk remek szellemi sport, mely türelmet, figyelmet, koncentrációt, logikus gondolkodást igényel, és persze mindezeket fejleszti is. Iskolánkban évek óta működik a sakkszakkör, melynek szép létszámmal tagjai alsósok és felsősök egyaránt. Tanévenként két alkalommal lehetőséget biztosítunk a „mesterek” tudásának összemérésére. Az őszi bajnokságon az alsó tagozaton Csorba Zalán 3. osztályos, míg a felső tagozaton Sárai Zoltán 7. osztályos diákunk bizonyult a legügyesebbnek.

PAPÍRGYŰJTÉS

Október második hetében papírgyűjtésre buzdítottuk diákjainkat. Úgy gondoljuk hasznos, ha környezettudatosságra, a hulladékok szelektív gyűjtésére ösztönözzük őket, s persze a közös munka csapaterősítő hatása sem elhanyagolható. Ismét sikeres és jó hangulatú napot tudhatunk magunk mögött. Köszönjük a szülőknek a segítséget, hiszen ekkora mennyiségű papír az ő közreműködésük nélkül nem került volna be az iskolába. A befolyt összegek az osztályok kasszáját gyarapítják. Tavasszal folytatjuk, érdemes újra félretenni a feleslegessé váló reklámújságokat.

1. osztály

677 kg

21,15 kg / fő

4. helyezés

2. osztály

1172 kg

36,62 kg / fő

1. helyezés

3. osztály

1137 kg

35,53 kg / fő

2. helyezés

4. osztály

737 kg

23,03 kg / fő

3. helyezés

 

 

 

 

5. osztály

1200 kg

54,54 kg / fő

1. helyezés

6. osztály

1060 kg

33,34 kg / fő

2. helyezés

7. osztály

839 kg

27,06 kg / fő

3. helyezés

8. osztály

664 kg

24,59 kg / fő

4. helyezés

EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA

Az ötödik osztályosok megemlékező műsorára gyűltünk össze hétfőn délben a tornateremben. Osztályfőnökükkel, Bíró Ildikóval már napok óta izgatottan gyakoroltak, hogy méltó módon idézhessék elénk a 165 évvel ezelőtti eseményeket. Előadásukat legfiatalabb tanítványaink is nagy érdeklődéssel figyelték. A visszaemlékezés után megható pillanatok következtek. Apró fiúk és lányok foglalták el a színpadot, hogy megmutassák nekünk és szüleiknek, nagyszüleiknek az elmúlt néhány hét közösséggé formálódásának eredményét egy rövidke műsor formájában. Iskolánk sok éves hagyománya az új diákok eskütétele és polgárrá fogadása. Ez többnyire az első osztályosokat érinti, de minden évben van néhány magasabb évfolyamba hozzánk érkezett tanuló is. Az eskü szövegének közös elmondása után mindenki személyesen vehette át az igazgatónőtől, Turzáné Papp Erikától a névre szóló tanúsítványt és az iskola emblémájával ellátott nyakkendőt vagy sálat, mely az intézményhez tartozást hivatott erősíteni. Kormányunk immáron negyedik éve minden iskolába eljuttatja a 10 és 14 éveseknek szánt „Nemzeti hitvallást” és „Magyarország alaptörvényét”, melynek átadására is ezen a délelőttön került sor. Az ünnepi események délután folytatódtak, ugyanis 16 órakor koszorúzási ünnepségen vettek részt tantestületünk tagjai és tanulóink. Az Aradi vértanúk terén megtartott városi rendezvényen, a kopjafáknál mi is elhelyeztük a hősök emlékére hozott koszorút.