FELSŐS FARSANG

Sportos stílus. E jelszó jegyében zajlott idén a felsős farsang. Tanárok és diákok egyaránt ilyen ruhába igyekeztek bújni ezen a délutánon és estén. Persze a jelmezek sem maradtak el, farsangról lévén szó. Minden évfolyam képviseltette magát csoportosan. Azért akadtak bátor egyéni jelmezesek is. A jó hangulatú este nagy részét természetesen a zene és a tánc töltötte ki. S mivel a tombolahúzás sem maradt el, remélhetőleg mindenki elégedetten, apró ajándékokkal gazdagodva térhetett haza.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22. a Himnusz születésnapja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunk megírását. Néhány éve ezt a napot a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. Iskolánkban sem feledkeztünk meg a méltó megemlékezésről. Színjátszósaink Bíró Ildikó tanárnő felkészítésével Kölcseyre és a magyar nyelv szépségeire igyekeztek ráirányítani figyelmünket a gyönyörű idézetcsokorral, versrészletekkel. Kovács Zsófia karvezető irányításával nemzeti kultúránk másik ékkövét, a dalt, a zenét varázsolta elénk az iskolai énekkar. A csodálatos gyermekhangok után szemet gyönyörködtető volt népi kultúránk ápolását bemutató néptánccsoportjaink rövid műsora. Ezen a napon kerítettünk alkalmat az első félév eredményhirdetésére. Felolvastuk azon tanulóink nevét, akik iskolánk hírnevét öregbítették a különböző versenyeken való eredményes részvételükkel.

SZENT MARGIT ÜNNEPE

Iskolánk névadójára, Szent Margitra emlékezve telt január harmadik hete nálunk. Idén vendég atyát fogadtunk ezen a szép napon, aki példabeszédében kiemelte a tisztaság, az önfeláldozás és önzetlenség fontosságát, s röviden felidézte Margit rövid életének főbb állomásait. A szent életű királylány egész életét a vezeklésnek szentelte. 1254-ben, huszonnyolc éves korában halt meg. Halála után közel 700 évvel, 1943-ban szentté avatták. Legendás életének jelképévé vált a liliom. Az ötödik osztályosok hittan órákon felkészültek egy szent Margit életét bemutató rövid színjátékkal is, mely még közelebb hozta tanulóinkhoz iskolánk névadóját.

PÁSZTORJÁTÉK

„Eljött a nap, mit várva-vártunk,
Az égen csillagfény ragyog.
Jézuska fáját ím elhozták
A halkan szálló angyalok.
Köszönjük neked, édes Jézus,
Hogy szíved minket így szeret,
S angyalok dalával együtt
Dicsőítjük ma szent neved!”

A téli szünet előtti utolsó nap ünnepi hangulatban telt iskolánkban. A reggeli órákban a tantermekben ajándék készítéssel, beszélgetéssel töltöttük el az időt, majd a kápolnában összegyűlve ünnepi szentmisével folytattuk a napot. A közös imádság után, áhítattal néztük és hallgattuk iskolatársaink pásztorjátékát. Immáron több éves hagyomány, hogy erre mindig a negyedik évfolyamos diákok készülnek. A délelőttöt karácsonyi dalok közös éneklésével zártuk. Reméljük az otthoni ünneplések is hasonlóan meghitt és békés légkörben telnek majd diákjainknak.

NEVELŐTESTÜLETI KARÁCSONY

A téli szünet előtti utolsó nap ünnepi hangulatban telt iskolánkban, kicsit elcsendesedtünk külsőleg és belsőleg egyaránt. Az ünnepi szentmise és a pásztorjáték után, mi nevelők is ünnepre gyűltünk. Miután kiürült az iskola, a pedagógusok is megpihentek egy kicsit. Jól esett a decemberi kapkodás után egymás mellé ülve beszélgetni, énekelni. A gyerekekhez hasonlóan magunk is húzunk neveket december elején, csakhogy mi nem „mikuláskor”, hanem az év utolsó munkanapján lepjük meg egymást apró ajándékokkal. Hagyomány, hogy a megajándékozott a róla szóló versből ismerjen magára, így hát ilyenkor mindnyájan rímeket faragunk több-kevesebb sikerrel.

ÓVODAI-ISKOLAI KÖZÖS KARÁCSONY

Karácsony előtt a munkahelyi nagy rohanásban egy estére lelassítunk. Az óvoda és az iskola nevelői és dolgozói összegyűlnek egy közös szentmisére, melyen együtt imádkozunk diákjainkért és családjaikért. A mise utáni közös „vacsorán” lehetőség nyílik egy kis kötetlen beszélgetésre az óvó nénik és a tanítók között. Ezeket a miséket korábban a bánhidai templomban tartottuk. Az utóbbi években az iskolai kápolnában vagy az óvoda tornatermében gyűlünk össze, s a terített fehér asztal élményét a táncterembe, tornaszobába varázsolt alkalmi „éttermünk” szolgáltatja.

BETLEHEMEK

Iskolánk betlehemkészítő pályázatot hirdetett diákok és családok számára. Magunk sem gondoltuk, hogy ilyen sokan fognak össze és a karácsonyi készülődés közepette nem kevés munkaórát szánnak a művek elkészítésére. Nagyon sok szép és különleges pályamű érkezett be, melyekből iskolánk könyvtárában rendeztünk be egy kiállítást. A számtalan remek alkotást azonban értékelni is kellett. Az ünnepélyes díjkiosztón a szülők közül is sokan részt vettek.

SZERETETPIAC

Harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánk aulájában az adventi kézműves vásárt. A szülők által kezdeményezett és szervezett karácsonyi ajándéktárgy vásárlási lehetőség, a szépen csengő szeretet vásár nevet kapta. Valóban a sok szép alkotás és a cél, mind a szeretet jegyében született. Gondos szülői, nagyszülői kezek szorgoskodtak hétvégenként, esténként, hogy az eladott termékek árából befolyó összeg az osztályközösségek kasszáját gyarapíthassa.

MISE A NAGYSZÜLŐKÉRT

Attila atya a szerda reggeli misét a nagyszülőkért ajánlotta fel. Erre az alkalomra hívta és várta tanítványaink nagymamáit és nagypapáit. Ők azok, akik sok család életét, hétköznapjait könnyítik meg odaadó szeretetükkel. Segítenek az unokák felügyeletében, óvodába, iskolába juttatásában és még sok egyéb módon. Örömmel láttuk, hogy nagyon sokan együtt tudtak lenni velünk ezen a meghitt reggeli misén. Mi néhány dallal és verssel igyekeztünk megköszönni fáradozásaikat. A mise után a táncteremben egy kis reggelivel kedveskedtünk nekik.

HIT, REMÉNY, SZERETET

Hit, remény, szeretet címmel került sor immár hagyományosan az adventi időszakban megrendezett iskolai versmondó versenyünkre. A nagy érdeklődésre való tekintettel már egy héttel korábban is tartottunk megmérettetést, s ezen a délutánon minden évfolyamunkat már csak 3-3 fő képviselhette. Így is nehéz dolga volt a zsűrinek a szebbnél szebb versek meghallgatása után. Meghívott vendégeink, Szűcs Nelli és Trill Zsolt a budapesti Nemzeti Színház Jászai díjas színművészei valamint Tóth Zsóka előadóművész, a Vértes Agorája munkatársa értékelő szavaikban kihangsúlyozták, milyen nagy öröm számukra, hogy ilyen méltón, szép versek tanulásával készülünk a közelgő ünnepekre. A vidám és eredményes délutánt jó hangulatú teázással és bejgli evéssel zártuk.

MIKULÁS

December elején minden évben látogatást tesz iskolánkban Szent Miklós püspök képviselője. A Mikulást izgatottan várják kicsik és nagyok egyaránt. Idén sem volt ez másként. Teremről-teremre járva vidám énekkel fogadták. Ő sem jött üres kézzel, minden gyerek édességet kapott tőle. Elsőseink ugyanezen a napon a Szent Erzsébet Óvodába is meghívást kaptak. Együtt ünnepeltek a már „nagy” iskolások az ovisokkal. Tágra nyílt szemekkel nézték a bábműsort, hallgatták a Mikulás kedves szavait. A délután is vidám hangulatban telt. Tanítás után osztálykeretben folyt a mulatozás. Alsós és felsős osztályokban egyaránt jó volt a hangulat. Nem maradhatott el az egymás megajándékozása, tréfás vetélkedők és persze a finom sütik és pizzák után a tánc sem.