MÁRTON NAP

0
0
0
s2sdefault
Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Iskolánkban a kézműves szakkör tagjai eköré a népszokás köré szervezték a délutáni foglalkozást Prieglné Pásztor-Turák Szilvia tanítónő irányításával. Készültek papírból libák, melyek azóta az aulát díszítik vidáman repkedve a lámpatestek körül. Sült almák illatoztak a tankonyhánkon, miközben szorgos kezek kenték a libazsíros kenyereket és bátor lányok pucolták, szeletelték hozzá a lilahagymát. Vidám, önfeledt délután volt ez egy szürke novemberi napon.

VÉRADÁS

0
0
0
s2sdefault
Ha vért adsz, életet mentesz. Mégpedig 3 életet. Egy véradás alkalmával ugyanis ennyi életmentő segítség érkezik. Évente kétszer, ősszel és tavasszal adunk lehetőséget a véradó munkatársainak, hogy iskolánkba kitelepülve önzetlen segítségre bíztassák embertársainkat. Mi is igyekszünk a magunk részéről hozzájárulni e nemes kezdeményezéshez. Diákjainkat és szüleiket buzdítjuk, minél több ismerősük „beszervezésére”. Most is sikerült sok önzetlen embert megnyerni e nemes célra. Örömmel láttuk, hogy a régiek mellett új jelentkezők is voltak. A résztvevő önkénteseknek köszönet az önfeláldozásért.

MARIAZELLI ZARÁNDOKLAT

0
0
0
s2sdefault
A tatabányai Szent Margit és a bicskei Szent László Iskola tantestületének tagjai és hozzátartozói Gedő Attila püspöki biztos vezetésével Ausztriába utaztak, hogy ellátogassanak a híres zarándokhelyre Mariazellbe. Útközben megálltunk Heiligenkreuzban, ahol a szemerkélő eső ellenére megtekintettük az apátság ciszterci kolostorát, mely közel 1000 éve működik. Úti célunkat elérve végigkövettük Krisztus keresztre feszítésének útját a Kálváriahegyen lévő stációk segítségével, majd megtekintettük a híres mechanikus betlehemet, amely egyedülálló módon 130 mozgó figurával mutat be 12 újtestamentumi jelenetet. A nap zárásaként Attila atya szent misével adott hálát a híres, fából készült Mária kegyszobornál az utazásért. Ministránsként két tanítványa, Maschek Bálint és Botond segédkezett neki. Csodálatos élményekkel gazdagodva, lelkileg feltöltődve tértünk haza.

EGÉSZSÉG DÉLUTÁN

0
0
0
s2sdefault
Napjainkban egyre több szó esik az egészséges táplálkozásról, életmódról, a lelki egészségről. Az oktatási reformok során a mozgás mellett (mindennapos testnevelés bevezetése) igyekeznek a diákok étkeztetésére is nagyobb gondot fordítani. Sokat hallunk a menzák étrendjének átalakításáról, az iskolai büfék kínálatának megváltoztatásáról, az iskolagyümölcs programról. Mindezek a mi iskolánkban is megjelennek napi szinten. Emellett azonban az osztályfőnöki órákon, környezetismeret, természetismeret és biológia órákon is előkerül a téma. A téma, amiről nemcsak beszélni érdemes, hanem kézzel foghatóvá tenni, a diákokkal együtt cselekedve megélni. Erre vállalkoztunk péntek délután az iskolai védőnő bevonásával. Az érdeklődők megtanulhatták a gyors segítségnyújtás alapvető lépéseit. Az újraélesztés és a stabil oldalfekvés sok helyzetben életet menthet, s nem árt, ha ezt minél többen ismerik. Természetesen az egészséges ételek, alapanyagok is „terítéken” voltak ezen a délutánon.

RÖPÜLJ PÁVA

0
0
0
s2sdefault
Hétfőn reggel a heti programok és események kihirdetése mellett egy fontos hétvégi eseményre is visszautalt az igazgatónő. A Rózsabimbó énekegyüttes nagyon szép eredményt ért el azzal, hogy bejutott a zsűri által legjobbnak minősített 48 közé és ott lehetett a "Fölszállott a páva" színpadán élő adásban. Ezt szerettük volna mi is megköszönni az apró lánykáknak, Bereznai Pankának, Hadobás Zorkának, Stein Tündének és Sárossi Boglárkának. GRATULÁLUNK ÉS KÖSZÖNJÜK, hogy ilyen magas színvonalon képviseltétek a Forgórózsa Népművészeti Központot és iskolánkat!

LÁNY KÉZILABDA

0
0
0
s2sdefault
Egy hónappal a fiú kézilabda körmérkőzések után, a lányok között zajlott izgalmas küzdelem iskolánk tornatermében. A fiúk lelkesen szurkoltak osztálytársnőiknek, még taktikai tanácsokkal is segítették játékukat. Az egy órás küzdelem végén a legnagyobbak, a nyolcadikosok bizonyultak a legsikeresebbnek, s közülük került ki a gólkirálynő is, Pauli Krisztina személyében.

MEGEMLÉKEZÉS

0
0
0
s2sdefault
Nagy jelentőségű minden tanévben ez az őszi ünnepünk. Nyolcadikos diákjaink, akik életkorban alig térnek el az akkori forradalmi ifjúságtól nagy lelkesedéssel és beleéléssel igyekeztek visszaadni a nap hangulatát ünnepi műsorukkal. Korhű ruhákban, korabeli és modern zenével komolyan és méltóságteljesen álltak iskolástársaik és nevelőik elé. Nem könnyű megérteni a fél évszázaddal korábbi élet keserűségét, jogfosztottságát, félelmeit. De a szabadság és a demokrácia különös fogalmak ma is. Mindenki megpróbálja a maga arcára formálni. Az új évezredben is óvnunk, védenünk kell. A most felnövő generációnak is. Ezért emlékeztünk, EMLÉKEZZÜNK! Az 59 éve történtekre a Forradalom és a Köztársaság kikiáltásának napján.

PADTAKARÍTÁS

0
0
0
s2sdefault
„Rend a lelke mindennek.” Tartja a közismert mondás és mi magunk is. Iskolánkban hagyomány, hogy évente legalább 2 alkalommal, ősszel és tavasszal padtakarítási akciót tartunk. Ilyenkor minden osztályközösség ceruza és toll helyett szivacsot és súrolószert ragad és a saját tantermében áttakarítja az asztalok írófelületét, eltávolítva az esetlegesen odakerült, de oda nem való irományokat. Jó alkalom ez a közösségépítésre, az egymás munkájának megbecsülésére, hiszen aki egyszer megtapasztalta milyen nehéz a tintafoltokat eltüntetni, talán legközelebb átgondolja, mielőtt tollat ragad.

EHETŐ SZOBROK KIÁLLÍTÁSA

0
0
0
s2sdefault
Hagyomány iskolánkban, hogy október elején ügyes kezű szülők és diákok alkotásaiból rendezünk kiállítást az emeleti aulában. Különleges és kreatív alkotások kerülnek ilyenkor asztalra, hiszen alapanyaguk fogyasztható friss zöldség és gyümölcs. Alsós tanítványaink és családtagjaik idén sem szűkölködtek ötletekben. A remekművek romlandóságuk miatt csak néhány napig tekinthetők meg a helyszínen, de aki lemaradt, a képeken keresztül is „megízlelheti” azokat.

PAPÍRGYŰJTÉS

0
0
0
s2sdefault
Az őszi papírgyűjtés során igazán komoly küzdelem alakult ki iskolánkban. Különösen a felső tagozatosok versengtek hatalmas lendülettel. Szomszédokat, ismerősöket, rokonokat mozgósítottak, hogy minél nagyobb mennyiségű papírt sikerüljön összegyűjteniük. Nem csupán a győzteseknek kijáró torta motiválta a diákokat, hanem a tény, hogy a befolyó pénzösszeg az osztályokat gazdagítja. Így sor kerülhet majd egy évközi kellemes délutáni program megvalósítására egy bowlingozás, mozizás vagy egy kalandpark meglátogatása formájában.

EREDMÉNYEK:

alsó tagozat:

1. helyezett: 3. osztály 934 kg 29,18 kg/fő

2. helyezett: 4. osztály 796 kg 24,87 kg/fő

3. helyezett: 2. osztály 542 kg 16,93 kg/fő

4. helyezett: 1. osztály 465 kg 16,03 kg/fő

felső tagozat:

1. helyezett: 6. osztály 1280 kg 55,62 kg/fő

2. helyezett: 5. osztály 1655 kg 51,72 kg/fő

3. helyezett: 8. osztály 1251 kg 43,13 kg/fő

4. helyezett: 7. osztály 907 kg 29,25 kg/fő

EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA

0
0
0
s2sdefault
Kedden reggel 8 órától az ötödik osztályosok megemlékező műsorával indult a napunk. Osztályfőnökükkel már napok óta izgatottan gyakoroltak, hogy méltó módon idézhessék elénk a 166 évvel ezelőtti eseményeket. A visszaemlékezés után megható pillanatok következtek. Apró fiúk és lányok vették át a teret, hogy megmutassák nekünk és szüleiknek, nagyszüleiknek az elmúlt néhány hét közösséggé formálódásának eredményét egy rövidke műsor formájában. Iskolánk sok éves hagyománya az új diákok eskütétele és polgárrá fogadása. Az eskü szövegének közös elmondása után mindenki személyesen vehette át az igazgatónőtől, Turzáné Papp Erikától a névre szóló tanúsítványt és az iskola emblémájával ellátott nyakkendőt vagy sálat, mely az intézményhez tartozást hivatott erősíteni. Kormányunk minden iskolába eljuttatja a 10 és 14 éveseknek szánt „Nemzeti hitvallást” és „Magyarország alaptörvényét”, melynek átadására is ezen a reggelen került sor. Az ünnepi események délután folytatódtak. 16 órakor koszorúzási ünnepségen vettek részt tantestületünk tagjai és 7., 8. osztályos tanulóink. Az Aradi vértanúk terén megtartott városi rendezvényen, a kopjafáknál mi is elhelyeztük a hősök emlékére hozott koszorút.